Projekty regionalne

 

 

„WIEJAK” Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie innowacji w firmie Wiejak Sp. z o.o.”.

Projekt dotyczy wdrożenia wyników własnych prac B+R. Przeprowadzone prace B+R doprowadziły do opracowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Salą Operacyjną (Smart Room). Projekt zakłada wykonanie oprogramowania na podstawie wyników prac B+R i jego implementację w demonstracyjnej sali operacyjnej firmy Wiejak Sp. z o.o. gdzie prezentowany będzie potencjalnym klientom.

 

Cel główny:

Zwiększenie zastosowania innowacji w firmie Wiejak Sp. z o.o. dzięki wprowadzeniu do oferty firmy innowacyjnego produktu – Sali operacyjnej z zaimplementowanym Zintegrowanym Systemem Zarządzania (Smart Room).

 

Cele szczegółowe:

 • Wdrożenie technologii opracowanej w firmie Wiejak Sp. z o.o. do końca grudnia 2019 roku.
 • Rozpoczęcie sprzedaży innowacyjnego produktu począwszy od IV kwartału 2019 roku.
 • Wzrost konkurencyjności firmy Wiejak Sp. z o.o. i pozycji na rynku krajowym i międzynarodowym począwszy od grudnia 2019 roku.
 • Wdrożenie 1 nowego produktu dzięki wdrożonym wynikom prac B+R w 2019 roku przez firmę „Wiejak” Sp. z o.o.
 • Wdrożenie wyników prac B+R przez firmę „Wiejak” Sp. z o.o. w 2019 roku.
 • Wprowadzenie 1 innowacji przez firmę „Wiejak” Sp. z o.o. w 2019 roku.
 • Wprowadzenie jednej innowacji produktowej przez firmę „Wiejak” Sp. z o.o. w 2019 roku.

 

Planowane efekty:

 • Liczba nowych produktów/technologii udoskonalonych dzięki wdrożonym wynikom prac B+R – 1 szt.
 • Liczba wdrożonych wyników prac B+R – 1 szt.
 • Liczba wprowadzonych innowacji – 1 szt.
 • Liczba wprowadzonych innowacji produktowych – 1 szt.

 

Wartość projektu: 807 003.00 zł

 

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 473 244.93 zł

 


 

 

„WIEJAK” Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie technologii produkcji paneli wyoblających naroża wewnętrzne oraz nowego produktu - bramy rolowanej na boki wraz z technologią jego wykonania w firmie Wiejak sp. z o.o.”.

Projekt polega na wdrożeniu technologii taniej i prostej produkcji paneli wyoblających naroża wewnętrzne oraz nowego produktu - bramy rolowanej na boki wraz z technologią jego wykonania w firmie Wiejak sp. z o.o. W tym celu planowany jest zakup Lakierni proszkowej.

 

Cel główny:

Zwiększenie zastosowania innowacji w firmie Wiejak Sp. z o.o. dzięki wdrożeniu technologii produkcji bramy szybkobieżnej i paneli ściennych i sufitowych do końca listopada 2018 roku.

 

Cele szczegółowe:

 • Wdrożenie technologii opracowanej w firmie Wiejak Sp. z o.o. do końca listopada 2018 roku.
 • Rozpoczęcie masowej produkcji bramy i paneli począwszy od listopada 2018 roku.
 • Wzrost konkurencyjności firmy Wiejak Sp. z o.o. i pozycji na rynku krajowym i międzynarodowym począwszy od listopada 2018 roku.
 • Wyeliminowanie konieczności korzystania z usług podwykonawców w zakresie malowania elementów stalowych poprzez zakup malarni proszkowej do końca listopada 2018 roku.
 • Wdrożenie 2 nowych produktów udoskonalonych dzięki wdrożonym wynikom prac B+R w 2018 roku przez firmę „Wiejak” Sp. z o.o.
 • Wdrożenie wyników prac B+R przez firmę „Wiejak” Sp. z o.o. w 2018 roku.
 • Wprowadzenie 3 innowacji przez firmę „Wiejak” Sp. z o.o. w 2018 roku.
 • Wprowadzenie jednej innowacji procesowej przez firmę „Wiejak” Sp. z o.o. w 2018 roku.
 • Wprowadzenie dwóch innowacji produktowych przez firmę „Wiejak” Sp. z o.o. w 2018 roku.

 

Planowane efekty:

 • Liczba nowych produktów/technologii udoskonalonych dzięki wdrożonym wynikom prac B+R – 2 szt.
 • Liczba wdrożonych wyników prac B+R – 2 szt.
 • Liczba wprowadzonych innowacji – 3 szt.
 • Liczba wprowadzonych innowacji procesowych – 1 szt.
 • Liczba wprowadzonych innowacji produktowych – 2 szt.

 

Wartość projektu: 615 000.00 zł

 

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 289 500.00 zł

scroll-topdo góry