Okna i śluzy podawcze

 

Okna i śluzy podawcze (pass-boxy) służą do zapewnienia pełnej kontroli zabezpieczenia produktu lub personelu, który przemieszcza się pomiędzy strefami o różnej klasie czystości. Zapewnia to spełnienie dość ostrych wymogów GMP i GLP o utrzymaniu wysokiej jakości produktu czy badań. Produkty te znajdują zastosowanie tam, gdzie istnieje ryzyko niekontrolowanego przedostania się zanieczyszczeń do pomieszczeń o wyższej klasie czystości. Są doskonałym rozwiązaniem poprawiającym ergonomię pracy zalecanym głównie na blokach operacyjnych, gdzie personel może przekazać materiały i narzędzia ze strefy czystej bez konieczności jej opuszczania.

Śluza podawcza (pass-box) to 2 małe okna podawcze zamontowane w ścianach działowych pomiędzy pomieszczeniami, które mają różną klasę czystości lub występuje pomiędzy nimi różnica ciśnień. Umożliwia ona bezpieczne i szybkie przekazanie materiału, narzędzi bądź próbek, minimalizując ryzyko zanieczyszczenia oraz ograniczając czas ich transportu (brak konieczności przebierania się personelu przemieszczającego się pomiędzy strefami o różnej klasie czystości).

Pass box uniemożliwia przedostawanie się powietrza między pomieszczeniami dzięki zsynchronizowanemu systemowi kolejności otwierania drzwiczek po obu stronach ściany oraz elektronicznemu zamkowi interlock zabezpieczającemu przed otwarciem obu stron jednocześnie.

 

 

Okna i śluzy podawcze

scroll-topdo góry