Sufity Laminarne

Sufit laminarny do sal operacyjnych i zabiegowych

Sufit laminarny z filtrem HEPA przeznaczony jest do dystrybucji powietrza na salach operacyjnych. Pozwala utrzymać czystość pyłową i mikrobiologiczną na właściwym poziomie. Zapewnia laminarny przepływ wyporowy nad polem operacyjnym. Charakteryzuje się wysoką niezawodnością, która cechuje długotrwałe użytkowanie.
 
 
Typoszereg stropów laminarnych został zaprojektowany zgodnie z rygorystycznymi wymaganiami sformułowanymi w normach oraz rozporządzeniach dotyczących szpitali oraz pomieszczeń czystych.
 
 
Produkt przeznaczony jest do montażu w instalacji wentylacyjnej sali operacyjnych i zabiegowych. Optymalne warunki septyczne uzyskuje się dzięki laminarnemu przepływowi powietrza, które stopniowo opada w strefę przebywania ludzi, a następnie kieruje się ku kratkom/anemostatom wywiewnym.
 

scroll-topdo góry