Praca

Nasz rozwój to praca ludzi. Szukamy młodych, zdolnych i ambitnych studentów do współpracy. 

Wyślij CV, napisz coś o sobie. Zdobywaj doświadczenie. Zapraszamy! 

kadry@wiejak.pl

 

W nadsełanych CV, prosimy o umieszczenie poniższej klauzuli zgody:

Klauzula Zgody

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej jako ‘RODO’), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej (i przyszłych) rekrutacji przez Wiejak Sp. z o.o.

 

Informacja:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej jako ‘RODO’), informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wiejak Sp. z o.o.

Dane kontaktowe Administratora:

Adres: ul. Litwinki 16, 13-100 Nidzica

Tel.: (0-89) 625-33-09

e-mail: wiejak@wiejak.pl

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne


 

 

scroll-topdo góry