Zintegrowany System Zarządzania Salą Operacyjną OTIS

Rozwój technologii wykorzystywanej w salach operacyjnych postawił nowe wyzwania przed projektantami i producentami wyposażenia medycznego. Wielofunkcyjność nowych urządzeń wymusiła stworzenie systemów integrujących ich pracę przy jednoczesnej precyzyjnej kontroli nad całym elektronicznym wyposażeniem sali operacyjnej.

Nowoczesne bloki operacyjne posiadają bowiem nie tylko nowoczesne urządzenia pozwalające na diagnostykę i terapię (stoły operacyjne, roboty, tomografy, angiografy, urządzenia RTG i wiele innych), ale również są w pełni zautomatyzowane w zakresie podstawowych funkcji pomieszczenia takich jak klimatyzacja, wentylacja czy oświetlenie. Obsługiwanie poszczególnych urządzeń z indywidualnych paneli sterujących byłoby nieefektywne i trudne ze względu na ich rozmieszczenie i ograniczoną powierzchnię pomieszczenia. Rozwiązaniem pozwalającym na usprawnienie tych czynności jest Zintegrowany System Zarządzania Salą Operacyjną OTIS (z ang. Operating Theatre Integrated System).

Funkcje systemu OTIS

System OTIS umożliwia m.in.:

 • digitalizację i przechowywanie zdjęć oraz sekwencji video na lokalnym dysku twardym lub serwerze PACS szpitala,
 • eksport wybranych plików na serwer PASC, pamięć USB lub inne nośniki pamięci,
 • sterowanie pracą urządzeń w kolumnach chirurgicznych,
 • zarządzanie instalacjami elektrycznymi,
 • ustawienia stołu operacyjnego,
 • sterowanie oświetleniem ogólnym,
 • sterowanie klimatyzacją i przepływem powietrza przez strop laminarny,
 • monitorowanie pracy instalacji gazów medycznych,
 • kontrolę pracy stacji przeglądowych (negatoskopów),
 • zarządzanie systemami dekontaminacji,
 • sterowanie pracą kamer rozmieszczonych w sali operacyjnej, również tymi wbudowanymi w lampy operacyjne,
 • zarządzanie pracą urządzeń multimedialnych,
 • kontrolę nad rejestrowaniem zabiegów, 
 • dostęp do wszystkich badań pacjenta,
 • dostęp do szczegółowych informacji o pacjencie.

 

 

Zalety systemu OTIS

Wśród wielu zalet zastosowania systemu OTIS wymienić można m.in.:

 • poprawa warunków i wydajności pracy personelu medycznego,
 • wzrost poziomu bezpieczeństwa pacjentów,
 • minimalizacja ryzyka niewłaściwych czynności zabiegowych,
 • standaryzacja urządzeń wykorzystywanych podczas operacji,
 • ergonomiczne i przyjazne dla użytkownika menu,
 • intuicyjna nawigacja z hasłowymi zwrotami w języku polskim,
 • archiwizacja obrazów i plików video wraz z danymi pacjenta,
 • konsultacje i wymiana doświadczeń podczas operacji ze specjalistami krajowymi i międzynarodowymi,
 • wideokonferencje,
 • transmisja danych do sali wykładowej i pokojów lekarskich.
 •  

 

System OTIS a wydajność pracy personelu medycznego

Zastosowanie multifunkcyjnego systemu OTIS ułatwia pracę personelu medycznego w zakresie kontroli obsługiwanego sprzętu, poprawiając przy tym jej wydajność. Zabiegi i operacje odbywają się szybciej, a ryzyko błędów podczas ich przeprowadzania zostaje zminimalizowane, co znacząco wpływa na czas, przebieg i rezultaty leczenia.

Multifunkcjonalność systemu eliminuje potrzebę ciągłego przemieszczania się w obrębie sali operacyjnej. Wszystkie funkcje są dostępne z jednego panelu dotykowego, umieszczonego najczęściej w najwygodniejszym, centralnym, zapewniającym ergonomię i wydajność pracy miejscu sugerowanym przez personel medyczny.

Interface systemu jest dostosowany do potrzeb personelu i dostępny w różnych wersjach językowych.

System integracji umożliwia precyzyjne planowanie ustawień podłączonych urządzeń bez zachowywania stref dostępu. Z platformy systemu dostępne są ustawienia instalacji znajdujących się poza obrębem pomieszczenia czystego, co pozwala na sterowanie bez kłopotliwego jego opuszczania. Umożliwia to szybką reakcję przy jednoczesnej eliminacji ryzyka wystąpienia zakażenia ze stref o mniejszym rygorze czystości.

 

System OTIS a bezpieczeństwo pacjentów

W myśl naczelnej zasady etycznej w medycynie „primum non nocere” (z łac. „po pierwsze nie szkodzić”), wszelkie czynności wykonywane przez personel medyczny mają na celu dobro pacjenta. Nadrzędnym celem jest eliminacja błędów, które jednak czasem się zdarzają mimo zaangażowania i wiedzy. Niejednokrotnie zmęczenie i rozkojarzenie wynikające z wydłużonego czasu pracy i mnogości zabiegów przyczyniają się do błędnej analizy danych chorego.

Dzięki takim rozwiązaniom jak PACS (System Archiwizacji Obrazu i Komunikacji), HIS (Szpitalny System Informacyjny) i RIS (Radiologiczny System Informacyjny) kompletne dane gromadzone są w jednym miejscu, co umożliwia operatorowi uzyskanie niezbędnych informacji dotyczących pacjenta w dowolnym momencie trwania zabiegu. Eliminuje to ryzyko błędów w ocenie jego stanu pod kątem przebytych chorób, doznanych urazów oraz alergii czy reakcji anafilaktycznych na leki.

Dodatkowym zabezpieczeniem jest funkcja list kontrolnych, które pozwalają na monitorowanie przygotowania do zabiegu oraz przebiegu jego etapów. Tego typu checklista posiada możliwość edycji i adaptacji tak, by zawierała tylko niezbędne i istotne zagadnienia. Wypełnione listy mogą być drukowane, a następnie dołączane do dokumentacji chorego i archiwizowane.

 

System OTIS a realizacja celów dydaktycznych

System integracji pozwala na stworzenie lokalnej infrastruktury Ethernet, wykorzystywanej chociażby przy szkoleniu studentów oraz konsultacjach medycznych. System umożliwia kontrolę przebiegu operacji oraz wirtualne uczestnictwo w niej studentów, a następnie szczegółową archiwizację jej wyników. Pozwala to na wnikliwą analizę podjętych działań, co doskonale sprawdza się przy realizacji celów szkoleniowych – przebieg i rezultaty zabiegu mogą być omawiane na bieżąco, bądź wielokrotne odtwarzane i wykorzystywane w celach dydaktycznych.

Funkcja przekazu obrazu znajduje również zastosowanie w konsultacjach ze specjalistami z innych jednostek medycznych na całym świecie podczas trwania zabiegu oraz przy jego późniejszej analizie.

 

System OTIS a zabiegi niskoinwazyjne

Rozwój technologii sprawił, iż wzrosła liczba zabiegów o niskim stopniu inwazyjności, których zaletami jest mniejsze ryzyko dla pacjenta oraz krótszy okres rekonwalescencji i powrotu do pełnej sprawności. Podczas takich zabiegów informacje odbierane przez lekarza przekazywane są z kamer umieszczonych w ciele pacjenta. Są one podstawowym źródłem informacji o poprawności prowadzonych przez niego działań. Stosowanie tej technologii w salach nie posiadających systemu integracji ogranicza dostęp do tego obrazu. System OTIS nie tylko umożliwia ten dostęp, ale dodatkowo pozwala zwielokrotnić transmisję na dodatkowe monitory, a także zapisać dane w celu archiwizacji i wykorzystania do celów szkoleniowych w trybie online.

 

System OTIS a rejestracja i archiwizacja danych

Każdy zabieg wykonywany w sali operacyjnej wyposażonej w system OTIS jest  rejestrowany w standardzie DICOM i przekazywany na lokalny dysk twardy lub szpitalny serwer PACS. Następnie możliwy jest ich zapis na nośnikach zewnętrznych tj. pamięć USB lub dysk DVD. Dane pacjenta zostają automatycznie uzupełnione i zaktualizowane, co pozwala na ich późniejszą analizę i ułatwia planowanie dalszej terapii.

 

System OTIS a zagospodarowanie sali operacyjnej

Sale operacyjne powinny być projektowane tak, by możliwe było maksymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni. Ergonomiczne i funkcjonalne wyposażenie wnętrza pomieszczenia ma ogromny wpływ na przebieg, rezultaty i czas wykonywania operacji.

System zintegrowany pozwala na lepsze rozmieszczenie urządzeń. W dodatku jego modułowa struktura ma charakter otwarty, co oznacza, że nie zamyka możliwości modernizacji infrastruktury technicznej, można ją elastycznie rozbudowywać i adoptować do nowych wymagań. 

 

 

scroll-topdo góry