Projekt unijny Rozwój działalności eksportowej Przedsiębiorstwa WIEJAK

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Tytuł projektu: Rozwój działalności eksportowej Przedsiębiorstwa WIEJAK - wypromowanie produktów branży budowy i wykańczania budowli za granicą

Cel projektu: promowanie produktów branży budowy i wykańczania budowli, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych; wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Planowane efekty projektu:

  • podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu.

Wartość projektu ogółem: 582 528.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 284 160.00 PLN

Beneficjent: "WIEJAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

scroll-topdo góry