Nasze inwestycje

Wraz ze zwiększeniem asortymentu produktów oferowanych naszym klientom oraz rosnącym zainteresowaniem na ich zakup, dotychczasowa powierzchnia produkcyjna i magazynowa okazała się niewystarczająca, aby pomieścić maszyny produkcyjne i gotowe wyroby czekające na transport do odbiorców. W związku z tym wkrótce nastąpi otwarcie nowej części zakładu, dającej większe możliwości produkcyjno-magazynowe.

Rozwój stosowanych w naszej firmie technologii, wprowadzanie do oferty nowych produktów, stale rosnąca liczba ich odbiorców na całym świecie i idące za tym zapotrzebowanie na nasze produkty sprawiły, że powierzchnia produkcyjno-magazynowe, którą dotychczas dysponowaliśmy okazała się niewystarczająca. Wszystkie te czynniki doprowadziły do tego, iż koniecznością stała się rozbudowa zakładu. Na nowo powstający budynek składać się będą: część produkcyjna i magazynowa, 2 sale szkoleniowe, sala konferencyjna oraz sala demonstracyjna o powierzchni 200m2. Odrębną częścią będzie dział badawczo-rozwojowy wraz z nowoczesną prototypownią. Planowany termin otwarcia nowej części zakładu przewidywany jest na wiosnę 2017 roku.

scroll-topdo góry